top of page

300+ w roku szkolnym 2023/2024


Przypominamy o możliwości złożenia wniosku na dofinansowanie wyprawki szkolnej w ramach programu "Dobry Start". O świadczenie można się ubiegać do 30 listopada 2023 roku.


Czym jest program „Dobry Start”? To, w skrócie, jednorazowe dofinansowanie do wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł i nie jest zależne od wysokości dochodów rodzica.


Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Dofinansowanie przysługuje każdemu uczącemu się dziecku w wieku do 20 lat, bądź w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24 roku życia.


Należy pamiętać, że jeżeli złożyliśmy wniosek do końca sierpnia, wówczas pieniądze znajdą się na wskazanym koncie do końca września. Jeżeli rodzic bądź opiekun prawny będzie się ubiegał o świadczenie w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku bądź listopadzie - wówczas wpłynie ono w przeciągu dwóch miesięcy od momentu złożenia wniosku.


bottom of page