top of page

„Barka” w środkach komunikacji


Zakończył się obóz integracyjno-formacyjny stypendystów fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w Radomiu, w którym wzięło udział 700 uczniów i 100 wolontariuszy. Wydarzenie trwało 10 dni i było nie tylko przyczynkiem formacji duchowej, ale zawierało również ciekawe elementy ewangelizacyjne.


W trakcie jazdy środkami komunikacji publicznej uczestnicy obozu „koncertowali” ewangelizacyjnie. Większość była zaskoczona z jak ciepłym przyjęciem spotkała się „Barka” – czyli ulubiona pieśń papieża-Polaka. Postronni pasażerowie mieli prosić młodzież, aby nie ustawała w śpiewie.


24 lipca na zakończenie obozu w katedrze ONMP w Radomiu odbyła się msza święta, którą celebrował biskup Marek Solarczyk. Zwrócił się do uczestników z wezwaniem, aby pogłębiali ducha wiary i rozwijali dary, które otrzymali od Boga. Nawiązał też do osobistych wspomnień o Janie Pawle II:


"Widziałem w jaki sposób Ojciec Święty przeżywał Eucharystię. On widział coś, czego ja nie dostrzegałem. Wówczas pojawiła się we mnie tęsknota, żebym ja tak chciał, próbował, daj Boże, żebym umiał. Czy to nie jest jedna z tajemnic odkrywania, uczenia się, kształtowania tego co jest od Boga w naszym życiu?"


Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Jej celem jest budowa „żywego pomnika JP2” poprzez, m.in., opiekę stypendialną nad zdolną młodzieżą.


Programem są objęte osoby pochodzące z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Fundacji Regulamin przyznawania stypendiów edukacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

bottom of page