top of page

Co Warszawa zrobiła dla narodu ukraińskiego?

Dzisiaj Urząd Miasta Warszawy podzielił się spisem swoich działań na rzecz Ukrainy. Czy Miasto zaangażowało się w pomoc uchodźcom? Ilu Ukraińców przyjechało do stolicy?

Zacznijmy od odpowiedzi na to ostatnie pytanie i prezentację danych liczbowych. Od początku wojny tj. 24 lutego 2022 roku przez Warszawę przejechało ponad 1,1 mln uchodźców z Ukrainy. Pamiętamy tłumy na dworcach, gdzie w pierwszych dniach wojny po pomoc zgłaszało się nawet 40 tys. osób dziennie. Obecnie do stolicy dociera ok. 7 tys. uchodźców tygodniowo – dane pochodzą ze strony Ratusza. Ilu uchodźców z Ukrainy wciąż przebywa w stolicy? Jest to ponad 100 tys. Obywateli, a wśród nich 17 tys. to młodzież i dzieci, uczęszczające do miejskich placówek oświatowych - przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W stołecznych szpitalach przez ostatnie 12 miesięcy urodziło się 359 dzieci ukraińskich.


W 2022 roku Warszawa przeznaczyła 52 mln zł na pomoc uchodźcom tylko ze środków samorządowych. Należy tu jednak dodać ogromne zaangażowanie ze strony mieszkańców, którzy z potrzeby serca ruszyli na pomoc ludziom w potrzebie. Warszawiacy organizowali zbiórki żywności, odzieży, ale także udostępniali swoje domy i mieszkania Ukraińcom w potrzebie. Wielu mieszkańców zaangażowało się również w wolontariat - łącznie ponad 12 tys. osób.


Cofnijmy się w czasie o rok, wówczas w stolicy z dnia na dzień od rosyjskiej inwazji uruchomiono punkty informacyjne oraz ośrodki pobytowe dla uciekających przed wojną Ukraińców. 8 z nich wciąż działa i mieszka tam ponad 1,8 tys. osób. "Wszyscy przebywający w nich uchodźcy poza zakwaterowaniem mają zapewnione także całodzienne wyżywienie" - podkreślił ratusz, dodając, że dodatkowo mogą oni skorzystać ze wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, nauki języka polskiego, a dzieci dodatkowo z zajęć wspierających ich rozwój oraz stan zdrowia psychicznego.


Na początku wojny, od 26 lutego do 31 maja 2022 roku, uchodźcy korzystali z darmowych przejazdów komunikacją publiczną. Według danych z Zarządu Transportu Miejskiego pomiędzy punktami pobytowymi i informacyjnymi przewieziono ponad 156 tys. osób.

Szczegółową listę aktywności można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Warszawy.

bottom of page