top of page
  • OK

Czy Radni KO zawłaszczyli Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana?

W trakcie trwającej sesji Rady Miasta st. Warszawy wiele kontrowersji wywołał wybór kapituły Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana, w skład której jako przedstawiciele rady weszli tylko Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej.

W trakcie wystąpień indywidualnych, Piotr Mazurek (PiS) zwrócił uwagę na jednostronny skład kapituły:

- Ta nagroda ma za zadanie promować takie wartości jak: otwartość, tolerancję, pluralizm. Tak wpisane jest w uchwale. Jak się to ma do składu kapituły? Chciałem zapytać, dlaczego ten skład jest taki jednostronny. Mamy 4 miejsca dla rady miasta. Wszystkie te 4 osoby reprezentujące radę to przedstawiciele tylko Klubu PO. Nie było prób uzgodnień ze strony przewodniczącego rady miasta. Są w składzie kapituły również eksperci. W gronie jest też prof. Barbara Engelking. Wszystkie te osoby reprezentują to samo środowisko ideowo – polityczne. Historycy mają różne punkty widzenia na relacje polsko – żydowskie, tutaj mamy przedstawicieli tylko jednego punktu widzenia. Pominięto również inne instytucje badające historię relacji polsko – żydowskich działające w Warszawie. Gdzie jest pluralizm, o którym mówi ta nagroda, skoro ta kapituła jest tak jednostronna?!W odpowiedzi na to wystąpienie radnego Piotra Mazurka, w sposób skandaliczny wypowiadając się w imieniu zmarłych wystąpił Jarosław Szostakowski (KO):

- Marek Edelman nigdy by mi nie wybaczył, że w składzie kapituły nagrody jego imienia są osoby takie jak radny Piotr Mazurek czy jemu podobni.


Na taki sposób doboru składu kapituły zareagował również radnych Dariusz Figura:

- jesteście (Radni Koalicji Obywatelskiej – przyp. red) specjalistami w promowaniu takiej wersji demokracji, która wyklucza albo większość, albo mniejszość w zależności od sytuacji. Taka jest Wasza wersja demokracji. Nie akceptujecie innych poglądów na rzeczywistość. Nagroda została de facto "sprywatyzowana", a mogła być inicjatywą łączącą.


Ostatecznie większością głosów radnych Koalicji Obywatelskiej Rada Miasta st. Warszawy przyjęła uchwałę powołującą do składu jako przedstawicieli rady wyłącznie radnych jednego klubu: Koalicji Obywatelskiej. Są to: Dorota Łoboda (jako przewodnicząca kapituły), Ewa Malinowska – Grupińska, Beata Michalec oraz Sławomir Potapowicz. Do składu powołano ponownie prof. Barbarę Engelking, której liczne wypowiedzi medialne wywołują kontrowersje, a miesiąc temu świat obiegły jej słowa o tym, że "Żydzi się nieprawdopodobnie rozczarowali co do Polaków w czasie wojny".bottom of page