top of page

Dawne obiekty Federacji Rosyjskiej przekazane Wojsku Polskiemu


Grunty w Skubiance (powiat legionowski) należące do Lasów Państwowych zostały 9 października przekazane na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Obiekty stanowiły dawniej własność Federacji Rosyjskiej.


„Jesteśmy w miejscu symbolicznym. Lasy Państwowe odzyskały od Federacji Rosyjskiej ten teren, tę nieruchomość. Następnie zdecydowały o przekazaniu tej nieruchomości Wojsku Polskiemu” – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas uroczystości przejęcia gruntów od Lasów Państwowych na potrzeby Wojska Polskiego.


Jak się okazuje - nieruchomość mieszcząca się blisko Zegrza została niemal całkowicie zdewastowana przez użytkowników za czasów, gdy właścicielem terytorium była FR. Obecnie obiekt ma służyć potrzebom Wojska Polskiego – powiększy bazę szkoleniową żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej stacjonujących w garnizonie „Zegrze”.


Szef MON określił przejęcie Skubianki jako akt symboliczny:


"Ten symbol polega na tym, że od agresora, od państwa, które napada państwa z nim sąsiadujące czyli od Rosji odzyskaliśmy teren, który będzie służył Wojsku Polskiemu, będzie służył Wojskom Obrony Terytorialnej, których dowództwo stacjonuje tu niedaleko. W Zegrzu jest batalion dowodzenia, jest szkoła podoficerska. Dynamicznie rozwijają się Wojska Obrony Terytorialnej. Ponad 38 tysięcy żołnierzy. Dynamicznie rozwija się Wojsko Polskie, to już ponad 187 tysięcy żołnierzy (...)" – podsumował.

bottom of page