top of page

Już jutro rusza przebudowa ulicy Dworkowej w Wesołej. Podczas robót będą utrudnienia w ruchu.

Co zostanie zmienione? Przebudowa obejmie m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej, chodników i zjazdów. Mieszkańcy mogą też się spodziewać nowej nawierzchni asfaltowej.

Na początek budowa odwodnienia

Prace rozpoczną się już jutro o godz. 8.00. Przebudowane zostaną instalacje podziemne i odwodnienia. Ulica w całości będzie zamknięta aż do skrzyżowania Kameliowej i Szlacheckiej. Od zakazu ruchu będą jednak wyjątki. Nie będzie on dotyczył dojazdu do posesji oraz pojazdów dojedżających na budowę.

Kolejny krok - zwężenie ulicy

Kolejnym etapem prac będzie ułożenie nowego chodnika i krawężników. Prace będą prowadzone etapami:

- od ul. Jana Pawła II do ul. Kameliowej,

- od ul. Kameliowej do posesji Dworkowa nr 10,

- od posesji Dworkowa 10 do ul. Szlacheckiej,

- od ul. Szlacheckiej do końca ulicy Dworkowej.

Na powyższych etapach prac ul. Dworkowa nie zostanie wyłączona z ruchu. Wprowadzane będą natomiast ograniczenia w parkowaniu – obowiązujące na fragmencie drogi objętej remontem.

Układanie nawierzchni jezdni – ponowne zamknięcie ulicy Dworkowej

Po wykonaniu chodników i zjazdów ul. Dworkowa ponownie zostanie zamknięta dla ruchu, tym razem całkowicie. W tym czasie położony zostanie nowa nawierzchnia na drodze.

Przebudowa zakończy się w połowie lipca 2023 r.

bottom of page