top of page

Kolejny remont Marszałkowskiej

Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na zaprojektowanie na nowo kolejnego fragmentu ulicy Marszałkowskiej - między Ogrodem Saskim a Rotundą. To element projektu Nowego Centrum Warszawy, który jako priorytet przyjął prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Przewodnią ideą jest przekształcenie ścisłego centrum stolicy w wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń publiczną.
Projekt obejmie przebudowę torów i jezdni na odcinku 1 km. Między ulicami Królewską a Świętokrzyską ma się znaleźć zielone torowisko z rozchodnikiem, natomiast od ulicy Świętokrzyskiej tory tramwajowe będą używane jako awaryjny pas dla karetek pogotowia i innych uprzywilejowanych pojazdów. Wzdłuż torów tramwajowych mają zostać posadzone szpalery drzew, by z jednej strony ograniczać zanieczyszczenia powietrza, zaś z drugiej uczynić mieszkanie w stolicy bardziej przyjemnym i atrakcyjnym.


Tramwaje Warszawskie planują otworzenie oferty przetargowej jeszcze w kwietniu. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie miał dokładnie 422 dni na przygotowanie dokumentacji projektowej. Obowiązkiem wykonawcy będzie też wsparcie techniczne i nadzór autorski nad przebudową ulicy Marszałkowskiej. Jej przebudowa jest planowana najwcześniej w 2024 roku.


Warto przypomnieć, iż prezydent Rafał Trzaskowski w kampanii wyborczej 2018r. obiecał posadzenie w przestrzeni miejskiej co najmniej miliona drzew do końca 2020r. Obietnicy niestety nie udało się zrealizować. Na terenie m.st. Warszawy w okresie od 2018 roku do I półrocza 2022 roku zostało posadzonych przez jednostki miejskie 518 459 drzew. Czy zapowiedź zielonej Marszałkowskiej również skończy się fiaskiem, ograniczonym jedynie do zwężenia ulic i utrudnienia życia kierowcom? Warszawiacy mają nadzieję, że tym razem prezydent Rafał Trzaskowski dotrzyma słowa w zakresie pozytywnych przemian oraz wycofa się z motywowanych eko-ideologią ograniczeń.

bottom of page