top of page

Koncert Kombatanta

15 kwietnia o godzinie 18:00 w Centrum Praskim Koneser odbył się Koncert Pieśni Polskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Kombatanta.
Wydarzenie uświetniła wspaniała polska śpiewaczka – mezzosopran – pani Anna Radziejewska, która wykonała zarówno repertuar pieśni polskiej, jak również pieśni Witolda Lutosławskiego. Koncert odbył się na ulicy Ząbkowskiej 31 (sala filtracja) o godzinie 18.00. Wstęp był wolny.


Międzynarodowy Dzień Kombatanta jest obchodzony co roku 15 kwietnia i został ustanowiony ku pamięci tych, którzy oddali życie bądź brali czynny udział w ruchach oporu celem odzyskania niepodległości swoich państw. Za kombatantów uznaje się również udzielających schronienia Żydom czy też angażujących się w antykomunistyczne strajki i akcje protestacyjne.

bottom of page