top of page

Mazowieckie Barwy Wolontariatu


Już po raz trzynasty rusza konkurs na najlepszego wolontariusza w województwie mazowieckim. Kandydatów można zgłaszać do 30 września.


Nie każdy ma w sobie tyle siły woli i empatii, aby regularnie wykonywać pracę na rzecz innych. Społecznie. Istnieją tacy, którzy nie widzą potrzeby, bądź tacy, którym się nie chce. Ciekawym zjawiskiem są zwłaszcza ideowcy „na wielką” skalę, którzy miewają problemy z dostrzeżeniem człowieka w tłumie - „Kocham ludzkość, nie mogę tylko znieść ludzi" stwierdził Charles Schultz. I coś w tym jest.


Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu" ma na celu odkrycie tych ideowców „maluczkich”, ale o wielkich sercach, których praca często bywa ciężka, a dla otoczenia niedostrzegalna. W jaki sposób można „wyciągnąć” ich dorobek na światło dzienne?


Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl, i wysłać. Kto może zgłosić kandydatów? Organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe, firmy prowadzące wolontariat pracowniczy, osoby korzystające z pomocy wolontariuszy, a także sami wolontariusze. Istotne (i oczywiste) jest to, że kandydaci nie mogą zgłaszać się sami.


Tegoroczni laureaci będą wybierani w kategoriach stałych: wolontariat młodzieży, wolontariat dorosłych aktywnych społecznie, wolontariat seniorów, nagroda mieszkańców Mazowsza, a także w kategorii specjalnej – pomoc Ukrainie.

bottom of page