top of page

Mazowsze nagrodzi wolontariuszy


Jeszcze do 30 października można brać udział w głosowaniu na najlepszych wolontariuszy w ramach konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.


Marszałek Województwa Mazowieckiego po raz kolejny zaprosił mieszkańców województwa mazowieckiego do udziału w głosowaniu na Kandydatkę/Kandydata - Wolontariuszkę/Wolontariusza w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. To już XIII edycja tego konkursu.


Aby oddać głos na najlepszego wolontariusza, należy wpisać swoje imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (ograniczonego do nazwy miejscowości i powiatu) oraz numer telefonu komórkowego. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego, a zagłosować można, rzecz jasna - tylko raz.


Konkurs wyłoni zwycięzców w kilku kategoriach - wolontariat młodzieży, wolontariat dorosłych aktywnie społecznie oraz wolontariat seniorów.

bottom of page