top of page

Muzeum Techniki uratowane

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zostało uratowane – od 1 stycznia 2023r. będzie funkcjonowało jako państwowa instytucja kultury, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Nauki i Edukacji.

Natomiast już w piątek 16 grudnia 2022r. w siedzibie muzeum odbył się uroczysty wernisaż - wystawy głównej "Wkład Polaków w światowe dziedzictwo techniczne i naukowe" oraz dwuczęściowej wystawy stałej "Źródła energii cywilizacji - historia paliw kopalnych" i "Ignacy Łukasiewicz - pionier przemysłu naftowego".


- Naszym obowiązkiem było uratowanie Narodowego Muzeum Techniki. Muzeum zostało przywrócone do funkcjonowania, mam nadzieję, że jeszcze na wyższym poziomie – powiedział podczas otwarcia wystawy wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.


Szef resortu kultury jednocześnie przypomniał źródła kryzysu placówki: „To był rok 2016, kiedy dowiedzieliśmy się w MKiDN, że Muzeum Techniki, to które moje pokolenie od zawsze znało, mieszczące się w Pałacu Kultury i Nauki, umiera. Taka była informacja, nie było chętnych, żeby reanimować. Myśmy wtedy podjęli decyzję, że uratujemy to Muzeum. Zwróciliśmy się o pomoc do miasta, do Ministerstwa Edukacji i Nauki, w połowie 2017 r. powołaliśmy instytucję nową, Muzeum współprowadzone przez te trzy instytucje, spłaciliśmy długi, porozumieliśmy się z dotychczasowym właścicielem i dziedzicem tego miejsca, dorobku. Uratowaliśmy Muzeum Techniki.”


Wicepremier złożył również deklarację budowy w przyszłości nowej siedziby muzeum (połączonej z oddziałem Muzeum Historii Ewolucji) na błoniach Stadionu Narodowego w stolicy.


- Wkład Polaków na przestrzeni wieków jest ogromny, tylko my go nie znamy, my tego nie odkryliśmy dla siebie, a skoro my nie znamy naszego wkładu w to wielkie dziedzictwo światowe, techniczne i naukowe, to trudno się dziwić, że ludzie z zagranicy o nas nie mówią – stwierdził minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, argumentując słuszność inwestowania w Muzeum Techniki.


- Polska, do XVII w., stała na uboczu tych wielkich przemian, które zachodziły już na świecie - tego rozwoju technicznego i naukowego. Tak naprawdę przełom XVIII i XIX w., w którym Polska utraciła państwowość jest chwilą szczególną i niezwykłą. Z jednej strony tracimy państwowość, z drugiej w okresie po powstaniowym mamy gigantyczną emigrację. Gigantyczną emigrację, która próbuje spożytkować konieczność przebywania za granicą i przełożyć ją na materialny efekt, żeby to zrobić kończy najlepsze uczelnie techniczne za granicą. Takich postaci jest bardzo wiele – zachęcał do odwiedzenia wystawy głównej Mirosław Zientarzewski, dyrektor instytucji.

Dokumentowanie i promocja polskiej myśli technicznej, opieka nad zabytkami z dziedziny techniki i przemysłu oraz popularyzacja wiedzy technicznej to misja Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Zostało one utworzone w 2017 r. na podstawie umowy zawartej między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Miastem Stołecznym Warszawa. Placówka odwołuje się do tradycji otwartego w Warszawie w 1875 r. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Jest także spadkobiercą Muzeum Techniki i Przemysłu powstałego w 1929 r. z inicjatywy inż. Kazimierza Jackowskiego. Po wojnie organizację nowej instytucji muzealnej powierzono Naczelnej Organizacji Technicznej. Muzeum zostało otwarte w 1955 r. w skrzydle "G" Pałacu Kultury i Nauki. Muzeum Techniki (później Muzeum Techniki i Przemysłu NOT) funkcjonowało do 2017 r., a zbiory i wyposażenie zostały przekazane Narodowemu Muzeum Techniki.


Zdecydowanie warto wyruszyć w podróż do przeszłości bogatej polskiej myśli technicznej i zgłębić wiedzę o polskich wybitnych naukowcach, którzy wnieśli olbrzymi wkład w dynamiczny rozwój światowej nauki.

bottom of page