top of page
  • OK

Muzeum Ziemi PAN uratowane! Z pomocą przychodzi minister Piotr Gliński


Prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, podczas konferencji prasowej, która odbyła się przed willą Pniewskiego – jednym z dwóch budynków, w których obecnie mieści się siedziba Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, przekazał bardzo dobre wieści:


Przekształcenie Muzeum Ziemi w oddział Narodowego Muzeum Techniki zakłada wstępne porozumienie między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polską Akademią Nauk. Ostateczna formuła dalszego funkcjonowania Muzeum Ziemi wymaga jeszcze formalnego porozumienia miedzy MKiDN a PAN


Prof. Piotr Gliński, MKiDN. foto. D. Matloch

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi przyszłych losów Muzeum Ziemi PAN, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński poinformował, że od kilku tygodni prowadzi na ten temat rozmowy z prezesem PAN Markiem Konarzewskim oraz ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem z udziałem dyrektor Muzeum Ziemi Anny Piontek i dyrektora Narodowego Muzeum Techniki Mirosława Zientarzewskiego.


"W tej chwili informujemy o wstępnych ustaleniach, dotyczących przejęcia – w formie depozytu - zbiorów Muzeum Ziemi PAN przez Narodowe Muzeum Techniki, a także możliwości wydzierżawienia budynków stanowiących dotychczasowe lokum Muzeum - willi Pniewskiego oraz Białego Pałacyku przez tę instytucję, co jest niezwykle ważne dla zachowania dotychczasowego charakteru instytucji" – przekazał szef resortu kultury.


Kilka lat temu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod kierownictwem prof. Piotra Glińskiego przekształciło Muzeum Techniki w instytucję państwową, ratując je tym samym. Profesor podkreślił, że po gruntownej renowacji miejsca w Pałacu Kultury i Nauki, muzeum jest znowu otwarte dla publiczności i cieszy się dużą popularnością. Dodatkowo trwają prace nad koncepcją nowego budynku dla Narodowego Muzeum Techniki, które będzie miało również oddział Muzeum Historii Naturalnej.


"Oddział ten musi powstać w ścisłej współpracy z przyrodnikami. Obecnie przygotowujemy koncepcję budowy nowej siedziby dwóch filarów przyszłego Muzeum – techniki i przyrody" - zapowiedział minister kultury.


Szef ministerstwa kultury zaznaczył, że aby stworzyć przyrodniczą część Muzeum, konieczna jest bliska współpraca z Polską Akademią Nauk, zwłaszcza z jej instytutami dysponującymi odpowiednimi zbiorami. Aby doprecyzować wizję działania tego segmentu muzeum, minister kultury utworzył radę doradczą, w której skład weszli także reprezentanci Polskiej Akademii Nauk.


"Nasze prace i rozmowy zmierzają ku temu, aby z jednej strony podpisać porozumienie dotyczące przejęcia Muzeum Ziemi przez Narodowe Muzeum Techniki, a z drugiej – zawrzeć porozumienie z instytutami PAN, które dysponują odpowiednimi kolekcjami, np. kolekcją Instytutu Paleobiologii, którą możemy oglądać w Muzeum Ewolucji. Chcielibyśmy, aby stanowiło ono jeden z kilku istotnych wkładów dla przyszłego Narodowego Muzeum Przyrodniczego" – wskazał prof. Piotr Gliński.


Przegląd zbiorów. Foto. D. Matloch

Minister kultury i dziedzictwa narodowego poinformował także, że współpraca powinna objąć również Muzeum i Instytut Zoologii PAN oraz Instytut Nauk Geologicznych.


"W Polsce istnieje jedna z największych w Europie kolekcji zoologicznych, która od okresu przedwojennego nie była pokazywana. Chcemy, aby ona także była udostępniona w przyszłym muzeum. Przekształcenie Muzeum Ziemi jest pierwszym etapem rozwoju Narodowego Muzeum Techniki w tym zakresie. Widzimy perspektywy, mamy wstępne porozumienie, musimy tylko ustalić szczegóły i podpisać formalną umowę o współpracy z Polską Akademią Nauk" – przekazał szef resortu kultury.bottom of page