top of page
  • Zdjęcie autoraBeM

Najstarszy żołnierz i Powstaniec Warszawski. Odchodzą legendy

Przed kilkoma dniami, 14 lipca, na „wieczną wartę” odszedł płk Kazimierz Klimczak ps. „Szron”. Zmarł w wieku 109 lat, co oznacza że przez długi czas był określany jako najstarszy żyjący żołnierz Wojska Polskiego. O „Szronie” spokojnie można było powiedzieć także, że był najstarszym wśród kombatantów Powstania Warszawskiego.W każdej kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego grono kombatantów uświetniających to narodowe święto jest niestety coraz węższe. Umierają świadkowie historii, odchodzą legendy, które swoją postawą były wzorem dla młodszego pokolenia Polaków. To na nas spoczywa jeszcze większa odpowiedzialność, by opowiedzieć ich historię. „Szron” w Wojsku Polskim służył od 1936 roku. W 1939 roku walczył w kampanii obronnej, został ciężko ranny. W konspirację zaangażował się jeszcze w szpitalu. Po wyleczeniu ran został zgarnięty przez Gestapo. Z uwagi na swoje wojskowe przeszkolenie „Szron” był bardzo cennym nabytkiem dla ZWZ-AK. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie łączniczka przekazało mu, że na Ochocie potrzebują dowódców. Gdy Powstanie wybuchło Klimczak miał 30 lat, więc wśród Powstańców uchodził za najbardziej doświadczonego.„Moim marzeniem jest, aby Polska była zjednoczona w całości dla dobra wychowania młodzieży takiej, jaką była przed wojną – wiernej Bogu i Ojczyźnie” – mówił płk Kazimierz Klimczak „Szron”, w czasie spotkania z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i przedstawicielami polskiego parlamentu oraz ministerstw.


bottom of page