top of page

Nie wszyscy otrzymają dodatek elektryczny!

Dodatek elektryczny to rządowe wsparcie dla tych osób, które ogrzewają swoje domy i mieszkania prądem (piecami elektrycznymi czy pompami ciepła). Termin składania wniosków o przyznanie tego dodatku minął 1 lutego bieżącego roku. W Warszawie wpłynęło 4971 wniosków. Jednak zgodnie z ostatnimi informacjami od Ministerstwa Klimatu i Środowiska część mieszkańców nie otrzyma pieniędzy.
W ustawie zapisano, że o dodatek mogą się ubiegać wyłącznie te osoby w gospodarstwie domowym, które podpisały umowę z dostawcą energii elektrycznej. W praktyce oznacza to np. że jeśli umowę taką podpisała żona, tylko ona może złożyć wniosek o dodatek elektryczny. Dokument złożony przez męża powinien zostać odrzucony – mimo, że obie osoby wchodzą w skład tego samego gospodarstwa domowego. Co ważne, po 1 lutego mieszkańcy nie mają już możliwości, by przesłać nowy wniosek.


Stolica zgłosiła zastrzeżenia do takiej interpretacji brzmienia przepisów, jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zamierza tworzyć wyjątków a nowelizacja ustawy nie jest już możliwa. Część osób, które zapewne z powodu braku dostatecznej kampanii informacyjnej, nieprawidłowo wypełniło wniosek, nie skorzysta w Warszawie z tej rządowej formy wsparcia mniej zamożnych obywateli.


Przypomnijmy garść faktów o dodatku elektrycznym. Wysokość benefitów została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.

bottom of page