top of page
  • OK

Nowe przedszkole nr 448 powstanie w dzielnicy Włochy

W dzielnicy Włochy przy ul. Łopuszańskiej powstanie nowe przedszkole. Dziś Rada Warszawy podjęła uchwałę powołującą od 1 sierpnia 2023 roku nową placówkę. Z uwagi na duże braki miejsc w przedszkolach w dzielnicy Włochy, nowa placówka jest na wagę złota.


W związku z nieodpłatnym przekazaniem przez Victoria Dom S.A. na rzecz m.st. Warszawy – Dzielnicy Włochy lokalu niemieszkalnego o funkcji przedszkola, zgodnie z umową nr 19/19 z dnia 14 lutego 2019 r. oraz umową użyczenia w/w lokalu z dnia 19.05.2023 r., którego budowa zakończy się w 2023 r., ze względu na wymagania ustawowe w zakresie zakładania placówek oświatowych określone w art. 88 ust. 1 i 7. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe koniecznym stało się podjęcie działań formalno-prawnych, mających na celu założenie od dnia 1 sierpnia 2023 r. Przedszkola nr 448 przy ul. Łopuszańskiej 57a.Biorąc pod uwagę czynności organizacyjne związane z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia oraz zatrudnieniem kadry pedagogicznej i pracowników administracyjno – obsługowych należy przyjąć, że placówka może rozpocząć działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w okresie wrzesień-grudzień 2023 r.


Przedszkole nr 448 będzie placówką 4-oddziałową, z przeznaczeniem dla 100 dzieci.

W ramach planowanej struktury organizacyjnej przedszkole docelowo będzie dysponować 20,5 etatami ogółem, w tym 11 etatami pedagogicznymi, oraz 9,5 etatami administracyjno-obsługowymi. Żywienie dzieci zapewni firma cateringowa. Przedszkole będzie posiadało pomieszczenia kuchenne przystosowane do cateringowej formy żywienia.


Środki na uruchomienie z dniem 1 sierpnia 2023 r. Przedszkola nr 448 przy ulicy Łopuszańskiej 57a w Warszawie szacuje się w sposób następujący:


1. 2023 r. (od sierpnia do grudnia)

Wydatki bieżące ogółem : 1 275 000,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 664 000,00 zł

- wydatki rzeczowe – 211 000,00 zł

- pierwsze wyposażenie placówki – 400 000,00 zł


2. 2024 r.

Wydatki bieżące ogółem : 1.934 000,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.585.000,00 zł

- wydatki rzeczowe – 349.000,00 zł


3. 2025 r.

Wydatki bieżące ogółem : 2.104 000,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.720.000,00 zł

- wydatki rzeczowe – 384.00,00 zł.


Środki na funkcjonowanie placówki w 2023 roku są zabezpieczone w rezerwie celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej będącej w dyspozycji Biura Edukacji.

Natomiast środki finansowe na realizację wydatków związanych z działalnością Przedszkola nr 448 od 1 stycznia 2024 r. zostaną zaplanowane w ramach limitu wydatków określonych dla dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na rok 2024 i lata następne.bottom of page