top of page

Nowy sprzęt dla mazowieckich OSP

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowały wspólny program poprawy bezpieczeństwa na rzekach oraz akwenach. W jego ramach 18 jednostek ochotniczych straży pożarnych z Północnego Mazowsza zostało wyposażonych w nowoczesne łodzie ratownicze.

Pojazdy będą wykorzystywane do działań na wodach Północnego Mazowsza, ale mają również w swoim zasięgu rzeki, albo jeziora. Wszystkie łodzie są płaskodenne, wyposażone w silniki, pozwalają zabrać na pokład nawet 10 osób. Mogą być wykorzystywane podczas akcji ratowniczych w trakcie sezonu ale również służyć do ewakuacji w czasie zagrożenia powodzią.


- Będzie służył wam w działaniach ratowniczo-gaśniczych, który da wam większe poczucie bezpieczeństwa podczas prowadzenia działań – zwrócił się do druhów-ochotników st. bryg. Jarosław Piotrowski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.


- Będą się ludzie na pograniczu Wisły czuli dużo bezpieczniej, dzięki temu że OSP wyposażone są w taki sprzęt – z wdzięcznością przyznał Sławomir Januszewski, wiceprezes OSP w Słubicach.


- Na pewno się przydadzą, chociaż każdy z nas by sobie życzył, żeby takich zdarzeń było jak najmniej – ocenił senator RP Marek Martynowski (klub PiS).


- Miasto i powiat płocki to teren zagrożony. Zagrożenie to pochodzi od rzeki Wisły, która przepływa praktycznie przez cały ten obszar – przyznał natomiast st. bryg. Adam Dobrosielski, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, dziękując równocześnie Straży Pożarnej i władzom centralnym za poprawę bezpieczeństwa mazowieckich gmin.


Do końca 2022r. w ramach programu trafi do jednostek OSP na Mazowszu łącznie 50 takich łodzi.

bottom of page