top of page

"Okręgi wyborcze w Warszawie do zmiany" ~ Rada m. st. Warszawy


XCV sesja rady  miasta warszawy

Trwa XCV sesja Rady Miasta Warszawy. Mimo zastrzeżeń niektórych radnych i organów wyborczych do godziny 12:30 przyjęto już część zmian w okręgach.

Wskazywano, że na zmiany okręgów wyborczych m. st. Warszawa miało wiele lat, a mimo to tak istotna sprawa, jak ich granice są procedowane po raz kolejny w ścisłym okresie przedwyborczym.

Przedwyborcze manipulacje?

Ponadto np. w przypadku Bielan według organów wyborczych (komisarza wyborczego i delegatury Krajowego Biura Wyborczego) opis okręgów był wystarczająco precyzyjny i nie wymagał zmian. Wskazać trzeba, że podobne uchwały mogą wpływać na wynik wyborów poprzez zafałszowywanie preferencji wyborców. Takie zjawisko jest znane jako manipulacja wyborcza pod nazwą "gerrymandering".

Posiedzenie trwa

Poniżej prezentujemy wyniki głosowanie w sprawie uchwały Rady m. st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

Okręgi wyborcze w Warszawie do zmiany

bottom of page