top of page

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna RODO Dla Subskrybentów Newslettera Mazowieści.pl

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wydawca portalu Mazowieści.pl - Fundacja Służba Niepodległej, z którą można się skontaktować: pisemnie na adres: Konduktorska 3 / 2, 00-775 Warszawa; elektronicznie na adres e-mail: fundacja@sluzbaniepodleglej.pl.

 

Inspektor Ochrony Danych

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres: Konduktorska 3 / 2, 00-775 Warszawa; elektronicznie na adres e-mail: fundacja@sluzbaniepodleglej.pl.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wysyłania subskrybowanego Newslettera Portalu Mazowieści.pl, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Newsletter dedykowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką poruszaną na portalu. 

 

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będziemy przekazywać podmiotom trzecim.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Portalu Mazowieści.pl

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1)        prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

2)        prawo do sprostowania (poprawiana) Pani/Pana danych osobowych,

3)        prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

4)        prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

5)        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

6)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwe wysyłanie Newslettera Portalu Mazowieści.pl

bottom of page