top of page

Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi


15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2011 r.


Nie każdy wykazuje się empatią wobec symptomów starości, zwłaszcza wobec najbliższych osób. Analogicznie - nie każdy potrafi się wczuć w mentalność dziecka. Zjawisko starości bywa okrutne, a towarzyszą mu często oznaki postępującego infantylizmu i demencji.


Niestety, brak zrozumienia przeradza się często w agresję lub świadome wykorzystywanie słabości osób starszych. Dlatego właśnie warto pochylić się nad problemem ochrony seniorów, również w kontekście prawnym – bo to oni kiedyś opiekowali się młodszą generacją.


W Polsce funkcjonuje wiele organizacji, mających na celu ochronę lub wsparcie osób starszych. Jedną z takich jednostek jest, na przykład, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich w Polsce - które gromadzi wolontariuszy wokół różnych projektów wspomagających seniorów, a swoją działalność rozpoczęło w 2002 roku.


Według statystyk co szósta starsza osoba doświadcza jakiegoś rodzaju przemocy, która przybiera nieraz różną formę – fizyczną, emocjonalną, ekonomiczną a nawet seksualną. Osoby starsze bywają również zaniedbywane – a ich stan zdrowotny często nie pozwala im wyjść z problemu bądź sobie pomóc - podobnie, jak to ma miejsce w przypadku dzieci.


W Polsce funkcjonuje również telefon zaufania dla osób starszych: 22 635 09 54


Infolinia jest prowadzona właśnie przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich a motto brzmi: „Troski i kłopoty dzielone z drugim człowiekiem maleją o połowę”. Dyżury: od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 – 20.00.


Istnieją również inne infolinie, które mogą być w tym kontekście przydatne, na przykład:


- Katolicki Telefon Zaufania (Poznań): 61 865 10 00

- Niebieska Linia - pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie: 61 843 01 01


Warto zwrócić uwagę na osoby starsze w bliższym lub w dalszym otoczeniu i w miarę możliwości przyjrzeć się sytuacji, jeżeli zauważymy coś niepokojącego. Nie każda osoba starsza jest w stanie sobie pomóc.


Warto również wyrabiać w sobie postawę szacunku wobec starszej generacji, która dawniej była w naturalny sposób przyjętą w tradycji polskiej. W końcu, jak stwierdził Gabriel Garcia Marquez - "Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem."

bottom of page