top of page

20 mln zł wsparcia dla OSP na Mazowszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skieruje w tym roku 20 mln zł wsparcia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na Mazowszu. Środki mogą być przeznaczane na zakup nowego sprzętu, termomodernizację strażnic oraz działalność młodzieżowych drużyny pożarniczych.

Środki są już wypłacane poszczególnym jednostkom – w połowie października do sześćdziesięciu jednostek OSP w regionie płockim trafiły promesy na 1,5 mln zł dofinansowania. Pozyskane fundusze pozwolą strażakom na poprawę własnego bezpieczeństwa podczas akcji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych działań.


Podczas wręczania czeków wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki powiedział:


- To są pieniądze na sprzęt do ratowania życia i zdrowia ludzi, to jest doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych, bo bardzo zależy nam na tym, żeby w strażach pożarnych cały czas następowała ta bardzo ważna sztafeta pokoleń.


- Jednostka OSP w Duninowie wspierała takie jednostki z Ukrainy i niewątpliwie wzbogaci to nasze doposażenie – stwierdził natomiast Karol Gutkowicz z OSP Nowy Duninów. Zwróciły tym samym uwagę na budzący uznanie fakt, iż sporo jednostek i gmin aktywnie wsparła strażaków z Ukrainy pozbywając się własnego sprzętu. Obecnie dzięki wsparciu ze strony rządu mają możliwość uzupełnienia własnych magazynów.


Strażacy-ochotnicy zapewniają, iż rządowe środki wydadzą mądrze i odpowiedzialnie, jako że najlepiej znają potrzeby swoich lokalnych jednostek i mieszkańców z okolicznych terenów. Cieszą się także, że w ostatnich latach OSP przeżywa rozkwit, zarówno ze względu na inwestycje w nowoczesny sprzęt jak i duże zainteresowanie młodych strażaków.

bottom of page