top of page

Afera podpisowa na Saskiej Kępie z udziałem członków rady osiedla?!

Dzisiaj popołudniu w mediach społecznościowych Radny Marek Borkowski opublikował posty dotyczące afery podpisowej na Saskiej Kępie. „Część miejscowej rady osiedla aby lobbować za wprowadzeniem tam strefy płatnego parkowania wykorzystała podpisy z nr PESEL wyciągnięte z szafy po 9 latach Wszystko po to aby zabiegać o strefę płatnego parkowania” – napisał na Twitterze. Wracamy do tej głośnej sprawy.

Wszystko zaczęło się wraz z pomysłem wprowadzenia strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie. Wówczas, aby pomysł przeforsować u radnych miasta, członkowie zarządu rady osiedla Saska Kępa na czele z jej przewodniczącą mieli posłużyć się podpisami zebranymi w 2014 r. w innej sprawie.


W sprawę zamieszane jest Stowarzyszenie „Mieszkańców Saskiej Kępy”, które założył w 2021 r. Kuba Czajkowski. Kandydaci z jego listy objęli 12 z 21 mandatów w radzie osiedla z wynikami rzędu ok. 300 głosów na ponad 40 tys. mieszkańców Saskiej Kępy. 15 listopada 2022 r. przedstawiciele tego Stowarzyszenia Czajkowskiego złożyli do radnych miasta petycję „za natychmiastowym wprowadzeniem SPPN”. Nie zabiegając o realne głosy poparcia, postanowili dołączyć ponad 1650 podpisów z innej petycji z 2014 r., adresowanej do Burmistrza Pragi-Południe przez inną organizację, z inną treścią i postulatami.


Warto wspomnieć, że członkowie zarządu rady osiedla z listy „Stowarzyszenia…” – Ewa Kozieł-Jurowska, przewodnicząca, Michał Ożóg, skarbnik, a także Robert Migas-Mazur, aktywista północno praskiego „Porozumienia Dla Pragi” – chętnie wypowiadali się w mediach (m.in. Gazecie Wyborczej, Radiu Kolor) na temat treści i postulatów petycji do radnych miasta. Swoje wypowiedzi firmowali jednak przy pomocy funkcji pełnionych w radzie osiedla, pomimo, że dokument złożony był w imieniu „Stowarzyszenia...”.


Twierdzili przy tym, że reprezentują zdecydowaną większość mieszkańców Saskiej Kępy, która ich zdaniem „od lat domaga się płatnego parkowania”.


Urząd Dzielnicy potwierdził, że oryginały list od 8 lat leżą w jego archiwum - nie wiadomo jeszcze, jak członkowie rady osiedla zdobyli ich kopie. Co więcej, w 2014 r. mieszkańcy wnioskowali o konsultacje społeczne oraz rozpatrzenie 4 pomysłów na uregulowanie parkowania. W efekcie tych konsultacji, zakończonych w 2017 r., wprowadzenie na Saskiej Kępie SPPN, która była jedną z tych 4 różnych propozycji, zostało odrzucone. Zatem aktywiści ze „Stowarzyszenia…” najwyraźniej nie tylko podłożyli tysiące danych osobowych, ale również rozpowszechniali nieprawdziwe stwierdzenia co do pierwotnego celu zbierania podpisów i wyników konsultacji z 2017 r.!


W sprawie afery podpisowej z Saskiej Kępy zostały złożone (pod koniec 2022 r.) zawiadomienia do Prokuratury oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o niedopuszczalnych praktykach powiadomiono już też najważniejszych Radnych miejskich.

Po nagłośnieniu sprawy w saskokępskich grupach facebookowych, członek rady osiedla i jednocześnie przewodniczący założonego przez Kubę Czajkowskiego z Miasto Jest Nasze „Stowarzyszenia…”, Krzysztof Jurowski, przyznał, że podpisy pochodziły z 2014 r. (z zamkniętej już sprawy) i stwierdził, że zostały złożone wraz z nową petycją do Rady miasta „dla przypomnienia tematu”. Aktywiści ze „Stowarzyszenia…” utrzymują też, że informacje o ich petycji z 15.11 są „hejtem” i „czarnym PR”, ale na własnej stronie facebookowej próbowali zatrzeć ślady udziału członków rady osiedla w złożeniu podpisów.


Sprawę będziemy jeszcze monitorować i na bieżąco informować czytelników o dalszych ustaleniach.

bottom of page