top of page

Akcja Inspiracja

3 lutego 2023r. w Sali Koncertowej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się interesujące wydarzenie – Akcja Inspiracja, organizowane przez fundację Our Future Foundation. Akcja Inspiracja to ogólnopolska seria spotkań integracyjno-motywacyjnych dla młodzieży organizowana we wszystkich województwach. Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych, zdolnych, ambitnych ludzi, pochodzących z mniejszych miejscowości do zaangażowania się w działalność społeczną, polityczną oraz biznesową.

Pierwszy panel prowadził zespół Maturalni (organizacja zajmująca się przygotowywaniem uczniów szkół średnich do egzaminu dojrzałości) – zgromadzona młodzież miała okazję poznać ciekawe sposoby na skuteczne zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności, które przydadzą im się już za kilka miesięcy.


Następna dyskusja z udziałem wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka oraz posła na Sejm RP Marka Sawickiego osnuta była wokół pytania: czy w przypadku młodych ludzi warto wiązać swoją przyszłość z zamieszkiwaniem i pracą na wsi bądź w mniejszych ośrodkach miejskich. Rozmowa nasycona była konkretnymi rozwiązaniami, tak ze strony prelegentów, jak zaangażowanych słuchaczy, które pozwolą na eksponowanie i mądre wykorzystanie walorów życia w Polsce lokalnej.


Podczas debaty z udziałem wiceministra rolnictwa i posła na Sejm RP Rafała Romanowskiego oraz posła na Sejm RP Stefana Krajewskiego ożywiona, acz kulturalna wymiana zdań była zogniskowana na tematyce patriotyzmu gospodarczego – młodzi ludzie chętnie deklarowali swą chęć wspierania lokalnych, polskich produktów.


Ostatnie wystąpienie przed wspólnym lunchem i zakończeniem wydarzenia, przypadło pełnomocnikowi rządu ds. polityki młodzieżowej Piotrowi Mazurkowi. Minister zarysował konkretne obszary i działania wsparcia dla młodzieży podejmowane przez rząd na czele z popularnym i dobrze ocenianym programem Fundusz Młodzieżowy, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2022r. Zachęcał młodzież do angażowania się w życie publiczne i aktywność społeczną i korzystania z licznych narzędzi, jakich dostarcza rozbudowana polityka młodzieżowa rządu (choćby działalność w radach młodzieżowych).


Akcja Inspiracja była okazją do wymiany myśli między zgromadzoną młodzieżą, jak również wysłuchania inspirujących wystąpień, cennych dla młodych ludzi wchodzących w dorosłość.

bottom of page