top of page

Akcja „Prędkość”


11 sierpnia, w ramach akcji "Prędkość" policja przeprowadza masowe kontrole na drogach. Funkcjonariusze będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie.


Działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość” będą prowadzone nie tylko na szczeblu ogólnopolskim, ale mają międzynarodowy charakter. Do akcji włączą się także policyjne grupy SPEED.


Według danych przedstawionych przez nadkom. Roberta Opasa – przekroczenie prędkości należy do najczęstszych wykroczeń popełnianych na drogach. I, chociaż w obecnym roku odnotowano mniejszą liczbę przekroczeń prędkości powyżej 50km/h w obszarze zabudowanym niż w roku ubiegłym – statystyki nadal nie wyglądają różowo.


Jak poinformował nadkomisarz Robert Opas cytując dane za 2023 rok - do lipca z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu doszło do 2 229 wypadków, w których zginęło 340 osób, a 2 745 zostało rannych.


Przypominamy o obowiązujących limitach prędkości:


- Dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

do 140 km/h - na autostradzie,

do 120 km/h - na dwujezdniowej drodze ekspresowej,

do 100 km/h - na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Do 50 km/h - w obszarze zabudowanym

do 20 km/h - w strefach zamieszkania


- Dla pozostałych pojazdów powyżej 3,5 t:

do 80 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.

Comments


bottom of page