top of page

Akcja strażaków w czasie ferii zimowych!


Jeszcze przez ten tydzień każdy dorosły i dzieci mogą odwiedzić strażaków w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w każdym powiecie województwa mazowieckiego. Jak deklarują funkcjonariusze, podczas odwiedzin „zaznajomią zwiedzających z pracą strażaka, sprzętem, jakim dysponują, udzielą praktycznych porad na temat bezpieczeństwa oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.”

Strażacy serdecznie zapraszają również do odwiedzenia sal typu „Ognik”, które znajdują się w 10 Komendach Powiatowych/Miejskich PSP w: Ciechanowie, Gostyninie, Legionowie, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Warszawie, Powiecie Warszawskim Zachodnim i Wołominie. Warto tu przypomnieć, że sale „Ognik" to interaktywne sale edukacyjne, gdzie funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przekazują dzieciom wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Jak informuje PSP „Zajęcia teoretyczne i praktyczne są prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.


Zajęcia skierowane są do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Dzieci mogą między innymi zapoznać się z pracą strażaków oraz zdobyć wiedzę na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia.”

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

„Odwiedź strażnicę i salę edukacyjną typu Ognik” - akcja strażaków na czas ferii zimowych - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

bottom of page