top of page

Akcja „Trenuj z wojskiem”


Do końca października trwają tegoroczne szkolenia MON, w ramach których można nabyć podstawowe umiejętności wojskowe i obronne. Treningi trwają osiem godzin i są przeprowadzane w każdą sobotę.


O jakich umiejętnościach obronnych mowa? Chodzi przede wszystkim o podstawy posługiwania się bronią, walkę wręcz, przetrwanie w trudnych warunkach, reagowanie na sygnały alarmowe czy udzielanie pomocy medycznej.


Szkolenia są przeprowadzane w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personel i są skierowane zarówno do ochotników indywidualnych, jak również do grup zorganizowanych, np. stowarzyszeń, związków, urzędów czy firm. W ramach zajęć uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i ubezpieczenie.


Na szkolenie można się zapisywać w kilkunastu jednostkach w całym kraju. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Obrony Narodowej lub strony dowództw i jednostek wojskowych, gdzie znajdują się punkty kontaktowe.

留言


bottom of page