top of page

Aktywiści ekologiczni a bezpieczeństwo mieszkańców

Dziki zbliżające się do miejsc przebywania ludzi, szukające jedzenia , wyrządzające przy tym spore szkody i zagrażające bezpieczeństwu warszawiaków – to coraz częstszy obraz w panoramie stolicy.

Warszawscy urzędnicy informują, że do miejskich jednostek wpływa nawet kilkadziesiąt zgłoszeń na dobę związanych z obecnością dzików, a Lasy Miejskie każdego dnia podejmują nawet do 15 interwencji na wezwanie warszawiaków. Dla porównania: do tej pory do miasta wpłynęło już niemal 1900 zgłoszeń i próśb o interwencję, zaś w całym 2021 r. były to 554 zgłoszenia, a więc ponad trzykrotnie mniej niż w ciągu ostatnich 10 miesięcy.


Sposobem na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, o co usilnie apelowali mieszkańcy szczególnie silniej zalesionych dzielnic, jest rozporządzenie warszawskiego ratusza z końca września 2022r. o odstrzale 200 dzików na terenie miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczy, iż taka decyzja jest ostatecznością, gdyż według prawa dzików nie można odławiać ani przesiedlać.


Aktywiści ekologiczni nie akceptują tej decyzji, ostro protestowali a swoje skrajne postulaty przekazali prezydentowi Warszawy podczas spotkania we wtorek 25 października. Ich zdaniem, choć dziki nie są w Polsce objęte ochroną, stanowią ważną część ekosystemu i należałoby zintensyfikować mniej drastyczne działania jak odgradzanie terenów placów zabawa czy parków oraz prowadzenie kampanii informacyjnych jak zachować się w przypadku nieoczekiwanego spotkania dzika w swojej okolicy.


W tej sprawie jednak poczucie bezpieczeństwa warszawiaków, zwłaszcza rodziców troszczących się o swoje dzieci, będzie postawione ponad ewentualnymi uszczerbkami dla świata natury.

bottom of page