top of page

Aktywista z Targówka skazany na 2,5 roku więzienia

W piątek 4 listopada 2022r. oskarżony o pedofilię Robert K. usłyszał wyrok skazujący. Sąd wymierzył Robertowi K. łączną karę 2,5 lat więzienia. Oskarżonemu został również zasądzony zakaz przebywania na terenie szkół i innych miejsc gdzie jest prowadzona edukacja małoletnich na okres 10 lat a także dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieki nad nimi.

Robert K. dobrowolnie poddał się karze. O jakie czyny był przed skazaniem oskarżony? Według wyników śledztwa prokuratury mężczyzna miał wielokrotnie obcować płciowo z osobą poniżej 15. roku życia, w stosunku do kolejnej ofiary doprowadzić do poddania się innej czynności seksualnej przy wykorzystaniu jej bezradności, a w stosunku do trzeciej dopuścić się dwukrotnego udzielenia jej środka odurzającego oraz naruszania nietykalności cielesnej małoletniej.


Stosunkowo niski wyrok nie satysfakcjonuje Prokuratury.


- Poleciliśmy wystąpić o uzasadnienie i przyjrzymy się pod kątem ewentualnego zaskarżenia tego wyroku – stwierdziła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska.


Kim jest skazany? Sprawował funkcję wiceprezesa fundacji „Gesta”, która m.in. prowadziła Wioskę Żywej Archeologii, otrzymując na ten cel fundusze ze środków publicznych, w tym z budżetu obywatelskiego. Ponadto w latach 2018-2022 fundacje zarządzane przez Roberta K. zostały wsparte przez miasto kwotą aż 400 000 zł. Robert K. nie ukrywał też swych sympatii politycznych, uczestnicząc w różnych wydarzeniach i fotografując się z politykami PO, w tym z prezydentem Rafałem Trzaskowskim.


Warto nadmienić, iż wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (były radny Warszawy, obecnie poseł) zaapelował również do prezydenta Warszawy o dymisję dyrektora Domu Kultury Świt na Targówku, w którym skazany Robert K. prowadził zajęcia z dziećmi i realizował swoje współfinansowane przez miasto projekty.

bottom of page