top of page

„Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie”

Zaktualizowano: 4 cze


XIV edycja biegu w Garwolinie odbędzie się 18 czerwca. Uczestnicy pobiegną z misją przeciwdziałania przemocy i wsparcia niebieskiej linii. Zapisy trwają.


Niebieska linia to ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie. Instytucja realizuje zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.


Przemoc w naszym kraju statystycznie dotyka głównie kobiety. Ale nie tylko. Zdarzają się również przypadki ofiar wśród mężczyzn, jednakże te występują znacznie rzadziej.


Według danych ONZ jedna na trzy kobiety doświadczyły w życiu przemocy – bardzo często fakt bycia ofiarą nie jest zależny od wieku, statusu społecznego czy poziomu edukacji. Okazuje się, że działania uchybiające godności – najczęściej wobec osób bliskich – są podejmowane na każdym szczeblu drabiny społecznej i nie tylko w środowiskach patologicznych.


Wiadomo nie od dziś, że istotnym czynnikiem, poza kwestiami charakterologicznymi czy psychicznymi, wyzwalającym zachowania przemocowe są nałogi. Uwikłanie którejkolwiek ze stron w uzależnienia w poważny sposób zaburza osobowość i prowadzi do dysfunkcyjnych zachowań, w wyniku których cierpi otoczenie. Najczęściej są to osoby najbliższe.


Jest wiele rodzajów działań, które kwalifikują się jako przemoc. Zasadniczo wyróżnia się pięć rodzajów przemocy:


  • Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej.

  • Psychiczna - naruszenie godności osobistej.

  • Seksualna - naruszenie intymności.

  • Ekonomiczna - naruszenie własności.

  • Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.


Bieg „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie” to bieg "wsparcia" dla niebieskiej linii.


W pakietach startowych znajdują się bransoletki ze znakiem nieskończoności, a dochód z ich sprzedaży fabryka Avon w Garwolinie – główny sponsor wydarzenia – przekaże właśnie „Niebieskiej Linii”.


Uczestnicy biegu charytatywnego mogą wybrać jeden z trzech dystansów – 2 km (Bieg Rodzinny), 5 km oraz 10 km. Obowiązują opłaty startowe.


Link do wydarzenia:

www.bieg.truchtacz.pl


bottom of page