top of page

Bezpłatne szkolenia dla lokalnych biznesmenów w Ciechanowie


21 czerwca (środa) w Urzędzie Miasta Ciechanów ruszają darmowe szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców. Organizatorem i pomysłodawcą szkoleń jest Mazowiecka Izba Gospodarcza we współpracy z ratuszem.


Mazowiecka Izba Gospodarcza powstała w 1991 roku i należy do Krajowej Izby Gospodarczej. Jej misją jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych.


Szkolenia obejmują cykl spotkań – pierwsze odbędzie się 21 czerwca b.r., a kolejne – po wakacjach.


Jak będzie wyglądać agenda na czerwiec? W programie: poszerzenie wiedzy na temat pozyskiwania dofinansowań z budżetu Unii Europejskiej, praktyczne porady z zakresu pisania wniosków o dotację oraz możliwości współpracy firm ze środowiskiem naukowym. Prelekcje i szkolenia będą prowadzone przez renomowane instytucje – wypowiedzą się m.in. eksperci Santander Bank Polska, przedstawiciele Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, jak również profesjonaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.


Wartością dodaną jeśli chodzi o tego typu wydarzenie jest, niewątpliwie, tworzenie networkingu i możliwość nawiązania relacji biznesowych przez przedsiębiorców z różnych sektorów.


Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną na adres email:

mazowieckaizbagospodarcza@gmail.com


źródło: Ciechanowska Akademia Przedsiębiorczości - Urząd Miasta Ciechanów (umciechanow.pl)


bottom of page