top of page
  • OK

Bezpłatny transport publiczny w dniu meczu Polska - Niemcy

Wybierasz się na mecz Polska – Niemcy? Komunikacją miejską pojedziesz za darmo. Sprawdź jak najlepiej dotrzeć na Stadion Narodowy.


Posiadacze imiennych dokumentów wstępu na mecz (tj. biletów, biletów-zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA) są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie (autobusami operatorów realizujących przewozy na zlecenie Miasta, tramwajami, pociągami metra oraz pociągami SKM) w granicach 1 (pierwszej) strefy biletowej oraz na podstawie Uchwały nr LXXIX/2560/2023 Rady m. st. Warszawy z 9.03.2023 r. do bezpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) od dnia 16.06.2023 r. od godz. 6:00 do dnia 17.06.2023 r. do godz. 1:00.


Ponadto posiadacze ww. dokumentów wstępu na mecz są uprawnieni do bezpłatnego przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na zasadach opisanych powyżej.


Piotra Drabika, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
foto: Piotr Drabik, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

W związku z uprawnieniami posiadaczy dokumentów wstępu na mecz do bezpłatnego korzystania z parkingów P+R na wszystkich parkingach P+R należy umożliwić swobodny wjazd i wyjazd do/z parkingów od dnia 16.06.2023 r. od godz. 06:00 do dnia 17.06.2023 r. do godz. 1:00.

bottom of page