top of page

Bezpłatna mammografia dla kobiet 45-74 lat


1 listopada wejdą w życie regulacje uprawniających więcej kobiet do bezpłatnego korzystania z mammografii. Mowa o grupie wiekowej 45-74 lata. Wcześniej z nieodpłatnego badania mogły skorzystać pacjentki między 50 a 69 rokiem życia.


Statystyki wskazują, że rak piersi stanowi około 23% wszystkich zachorowań i co roku zbiera śmiertelne żniwo. Antidotum na śmiertelność to, w wielu przypadkach, wczesna profilaktyka. Od lat trwają szeroko zakrojone kampanie na rzecz uświadamiania kobietom, dlaczego, w jaki sposób i jak często należy się badać. W akcje bardzo często angażują się amazonki, które mierzyły się z trudnymi diagnozami i poddawały się inwazyjnemu leczeniu.


Według informacji opublikowanych na stronie Ministerstwa Zdrowia - ze względów technicznych dostęp do badań dla rozszerzonej grupy kobiet możliwy będzie od 1 listopada. Wówczas na pacjentki czeka jeszcze jedno udogodnienie - umożliwiona zostanie refundacja terapii olaparybem w leczeniu raka piersi w zakresie:


• pooperacyjnego leczenia wczesnego HER2-ujemnego raka piersi wysokiego ryzyka z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2,

• zaawansowanego lub przerzutowego HER2-ujemnego raka piersi z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2,

• zaawansowanego lub przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2.


Dodatkowo, od 1 stycznia 2024 do programu profilaktyki raka piersi będą także włączone kobiety po 5 latach od zakończenia leczenia raka piersi.

bottom of page