top of page
  • Zdjęcie autoraOSA

Budżet obywatelski Warszawy rozstrzygnięty

325 projektów, spośród 1183 zgłoszonych, uzyskało wsparcie warszawiaków w 10 edycji Budżetu Obywatelskiego. Niestety partycypacja w polityce miejskiej nie napawa optymizmem – oddano tylko 85 000 głosów.

W trwającym między 15 a 30 czerwca 2023r. głosowaniu wybrano 13 projektów ogólnomiejskich oraz 312 dzielnicowych. Prawie połowa wszystkich wybranych pomysłów dotyczy ochrony środowiska - 146 wybranych zgłoszeń do budżetu obywatelskiego.W projektach ogólnomiejskich, które zostały wybrane w głosowaniu znalazły się m.in. 500+ drzew dla Warszawy z budżetem prawie 2 mln zł i wsparciem 27,5 tys. osób, doposażenie oddziałów ginekologiczno-położniczych w miejskich szpitalach na kwotę 3 mln zł poparty przez 26,9 tys. osób czy "Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz dla całego miasta!" - na ponad 1,5 mln zł i poparciem 22,6 tys. głosujących. Absolutnie największym powodzeniem, tak w skali całego miasta, jak i w dzielnicach, cieszyły się inicjatywy „zielone”, np. sadzenie drzew i krzewów.

Konieczność zmian w formule budżetu partycypacyjnego, który nie angażuje większości warszawiaków, to punkt łączący radnych różnych opcji politycznych.

– Widać wyraźnie, że budżet obywatelski wymaga zmian i powinno być to przedmiotem dyskusji jak zrobić, żeby mieszkańcy interesowali się i chcieli głosować – wskazał Sławomir Potapowicz z Koalicji Obywatelskiej.

Radny Pragi-Północ z klubu PiS Ernest Kobyliński zwrócił również uwagę, że często o ważnych i kosztownych projektach decyduje zaledwie kilkuset mieszkańców dzielnicy przy bierności pozostałych kilkudziesięciu tysięcy.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy zdecydowała, że corocznie na budżet obywatelski będzie przeznaczane 0,5 proc. wydatków m.st. Warszawy zawartych w ostatnim sprawozdaniu finansowym. W 2024 r. będzie to ponad 100 mln zł.

bottom of page