top of page

Cyberlekcje – czyli bezpieczeństwo w sieci


Założeniem programu jest wsparcie w nauczaniu o bezpiecznym korzystaniu z Internetu i dostarczenie gotowych narzędzi dydaktycznych do prowadzenia zajęć. Program edukacyjny jest realizowany w ramach współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK-PIB).


Jednym z najczęściej stawianych współcześnie pytań a propos „używania” zasobów Internetowych przez małoletnich użytkowników nie jest już – czy korzystać z sieci, ale w jaki sposób to robić, aby było bezpiecznie. Z dobrodziejstw Internetu korzystają coraz młodsze dzieci, ale wciąż wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, które niesie za sobą nieumiejętne korzystanie ze świata wirtualnego – zwłaszcza w kontekście budowania relacji i bezpieczeństwa wizerunku.


Cyberlekcje 3.0 to projekt, w ramach którego przygotowano 18 scenariuszy lekcyjnych, podejmujących próbę odpowiedzi na powyższe pytanie. Materiały dydaktyczne powstały na bazie narzędzi opracowanych przez ekspertów NASK-PIB - Instytutu od wielu lat zajmującego się kwestiami bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.


Jakie obszary tematyczne obejmuje projekt? W skrócie - wszystko, co jest związane z higieną pracy i bezpieczeństwem informacji w sieci, a więc:


- metody przeszukiwania Internetu, bezpieczeństwo oraz prywatność w Internecie,

- relacje oraz wizerunek i tożsamość w Internecie,

- zagrożenia w sieci oraz niebezpieczne i szkodliwe treści,

- bezpieczne zarządzanie danymi, poszanowanie praw autorskich,

- nadużywanie nowych technologii i dobrostan psychiczny.


Cyberlekcje 3.0 to jednak nie tylko gotowe scenariusze zajęć – w ramach programu przygotowano również materiały wspomagające: infografiki, prezentacje multimedialne, a także animacje oraz filmy z udziałem ekspertów. Pomoce są dostępne na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

bottom of page