top of page

Cztery nowe miasta na Mazowszu

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, już od 1 stycznia 2023r. na Mazowszu 4 miejscowości uzyskają status miast.

Łącznie na terenie Polski przybędzie 15 miast. W województwie mazowieckim będą to:


- Latowicz w powiecie mińskim, w gminie Latowicz,

- Bodzanów w powiecie płockim, w gminie Bodzanów,

- Jastrząb w powiecie szydłowieckim, w gminie Jastrząb,

- Jadów w powiecie wołomińskim, w gminie Jadów.


Wskazane miejscowości miały prawa miejskie do 1869 roku i również cieszą się rozwiniętą infrastrukturą. W Latowiczu mieści się zabytkowy kościół wybudowany w latach 1899-1911. W Jastrzębiu jest kościół z początku XX wieku, a w nim malowany na desce obraz Matki Bożej Bolesnej z przełomu XVI i XVII wieku. W Jadowie znajduje się rynek, którego dominantą jest murowany kościół z lat 80. XIX wieku. Wśród atutów Bodzanowa wymieniono Jarmark Norbertański wzorowany na średniowiecznym jarmarku organizowanym w tej miejscowości od 1415 roku.


Ponadto od 1 stycznia 2023 r. zmienione zostaną także granice Góry Kalwarii w powiecie piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria, gdzie przyłączone zostanie obszar miejscowości Moczydłów PGR, o powierzchni 57,53 ha oraz części obszaru miejscowości Krzaki Czaplinkowskie.


Łącznie od 1 stycznia 2023r. na mapie Polski będzie figurowało 979 miast. Od kilku lat zdecydowanie przyspieszył proces odzyskiwania statusu miasta przez miejscowości, które zostały ukarane przez rosyjskie władze carskie po powstaniu listopadowym 1863-1864 obniżeniem pozycji i zdegradowaniem do formalnego poziomu wsi.

bottom of page