top of page

Czy połączenie kolejowe Lublin-Radom-Łódź zostanie przywrócone?


Dzisiaj na stronie Kocham Radom pojawiła się informacja o postulatach skierowanych do Ministra Infrastruktury w związku z pracami nad rocznym rozkładem pociągów. Szczególny niepokój budzą wśród mieszkańców plany rezygnacji od września z bezpośrednich połączeń kolejowych Lublin-Radom-Łódź. Radomszczanie postanowili działać i wczoraj wysłali list do

Ministra Infrastruktury. Poniżej załączamy jego treść:

Radom, 20-02-2023 r.

Znak: 1/02/W/2023

Szanowny Pan

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 8

00-928 Warszawa


Szanowny Panie Ministrze!


W związku z przygotowywanym nowym rocznym rozkładem jazdy pociągów, jak również w związku z otwarciem lotniska Warszawa-Radom, zwracamy się niniejszym z wnioskami o uwzględnienie w planowanym rozkładzie połączeń w relacji Lublin-Radom-Łódź (Poznań/Szczecin/Wrocław) w liczbie co najmniej 4 połączenia dziennie, w stałym takcie co 4 godziny.


Połączenie Lublin-Radom-Łódź jest postulowanym od kilkunastu lat do przywrócenia połączeniem trzech największych obok Warszawy ośrodków miejskich Polski Centralnej: Łodzi 700 tys. mieszkańców, Lublina 340 tys. mieszkańców i Radomia 200 tys. mieszkańców (razem ponad 1,2 mln mieszkańców – nie licząc ich aglomeracji). Połączenie takie obsługiwałoby nie tylko Radom i Łódź, dziś pozbawione w ogóle takiego połączenia, ale także poprawiało połączenie Lublina z Łodzią (dziś zaledwie 3 połączenia realizowane drogą okrężną – dalszą i dłuższą – przez Warszawę) oraz Lublina z Radomiem (dziś zaledwie 5 połączeń dziennie). O połączenie takie zabiegają od lat samorządowcy, parlamentarzyści i organizacje społeczne, wyrażając tym głos tysięcy mieszkańców naszych regionów.


Połączenie Lublin-Radom-Łódź zapewni ponadto skomunikowanie kolejowe lotniska Warszawa-Radom z sąsiednimi regionami będącymi w obszarze oddziaływania lotniska (150 km / 2h dojazdu). Warto zauważyć, że czas przejazdu w relacji Radom-Łódź pociągiem klasy IC (1:45h) czy Lublin-Łódź przez Radom (3:00h) są czasami bardzo konkurencyjnymi względem transportu samochodowego (a także względem połączenia Lublin-Łódź przez Warszawę), co pozwoliłoby liczyć na dużą atrakcyjność takiego połączenia i realizację postulowanych założeń strategii rozwoju transportu w zakresie zwiększenia udziału niskoemisyjnych i ekologicznych form transportu.


Z satysfakcją przyjęliśmy więc zapowiedź uruchomienia wreszcie takiego połączenia od września br. w obecnym RRJP (IC „Wieniawski”).


Jednakże z ogromnym niepokojem odbieramy ostatnie informacje o możliwych zmianach i braku tego pociągu w rozkładzie od korekty wrześniowej. Liczymy na to, że informacje te okażą się nieprawdziwe i że to zaplanowane połączenie po przeszło 10 latach przerwy pojawi się zgodnie z planem.


Za zdecydowanie niesatysfakcjonujące należy uznać jednak godziny kursowania tego planowanego pociągu (wyjazd z Lublina w kierunku Radomia w bliskości innego pociągu Lublin-Radom) oraz fakt, że zaplanowano zaledwie jedno połączenie dziennie (i to nawet nie codziennie) – i to dopiero od września, mimo tego, że lotnisko Warszawa-Radom będzie otwarte już w kwietniu br.


Postulujemy niniejszym, aby niezależnie od planowanego do uruchomienia pociągu IC „Wieniawski” od września br. w nowym rocznym rozkładzie jazdy pociągów od grudnia br. znalazły się co najmniej 4 połączenia bezpośrednie Lublin-Radom-Łódź (i dalej Poznań/Szczecin i/lub Wrocław), przy czym:

• takt tych połączeń powinien być stały i wynosić 4h;


• odjazd pociągów z Lublina w kierunku Radomia i Łodzi nie powinien znajdować się w bliskości innych pociągów z Lublina do Radomia, innych pociągów z Lublina do Łodzi przez Warszawę, a także innych pociągów z Lublina do Poznania i Szczecina przez Warszawę;


• analogicznie – odjazdy pociągów z Poznania i Łodzi w kierunku Radomia i Lublina powinny zapewnić odpowiednią separację czasową od innych pociągów jadących w tych relacjach przez Warszawę;


• zważywszy na zaplanowane jeszcze przez kolejne lata prace na Warszawskim Węźle Kolejowym, w celu realizacji postulowanych połączeń Lublin-Radom-Łódź oprócz uruchomienia zupełnie nowych połączeń do obsługi tej trasy rozważyć należy skierowanie przynajmniej części pociągów z trasy Poznań-Lublin czy Łódź-Lublin z relacji przez Warszawę na relację przez Radom, co zapewni realizację połączeń pomiędzy Poznaniem, Łodzią, Radomiem i Lublinem przy zachowaniu i tak dobrej obsługi Poznania, Łodzi i Lublina z Warszawą licznymi innymi połączeniami.


Postulujemy ponadto, aby w związku z faktem otwarcia lotniska Warszawa-Radom (planowany termin: kwiecień br.) uruchomienie połączeń Lublin-Radom-Łódź odbyło się wcześniej niż we wrześniu, na przykład wraz z czerwcową korektą rozkładu jazdy.


W związku z pojawiającymi się niepokojącymi sygnałami o możliwej rezygnacji z przywrócenia od września bezpośrednich połączeń kolejowych Lublin-Radom-Łódź, a także w związku z pracami nad nowym rocznym rozkładem jazdy wysłaliśmy nasze uwagi w tej sprawie do Ministra Infrastruktury.

Pozostaje zatem czekać na odpowiedź od Ministerstwa, sprawę będziemy na bieżąco monitorować.

bottom of page