top of page

Czy w Wołominie znajdują się wody termalne?


Trwają poszukiwania wód termalnych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie. W 2022 roku Gmina Wołomin zdecydowała się na wykonanie odwiertu badawczego w celu sprawdzenia czy pod ziemią znajdują się złoża wód termalnych.


Czym są wody termalne? To wody podziemne o temperaturze przekraczającej średnią roczną temperaturę powietrza, bądź, według innych definicji, te, które nadają się do wykorzystania jako nośnik energii. Suma summarum termy definiuje się jako wody o temperaturze nie niższej niż 20 stopni Celsjusza.


W Wołominie wykonano już odwiert badawczy GT-1, dzięki któremu będzie wiadomo, czy na tym terenie takie wody w ogóle się znajdują i, jeżeli tak, jakie są ich parametry.


Jakiś czas temu przeprowadzono analizę, która wskazywałaby na wysokie prawdopodobieństwo obecności wód termalnych – mogłyby one zostać wykorzystane do produkcji ciepła wykorzystywanego do ogrzewania, co stanowiłoby znaczne odciążenie sieci ciepłowniczej.


Prace trwają i są w zaawansowanym stadium – odwiert poszukiwawczo–rozpoznawczy wykonuje firma UOS DRILLING S.A. Ostatni etap to wykonanie odwiertu na głębokość 400 metrów, zakończony próbą hydro-dynamiczną.

bottom of page