top of page

Debata pro-life „Jestem za życiem = POMAGAM!”


We czwartek obyła się debata zorganizowana przez Katolicką Agencją Informacyjną wspólnie z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia. Tematem przewodnim były działania pro-life oraz poszanowanie podstawowego prawa człowieka do życia.


Jak się okazuje, w Polsce istnieje bardzo wiele instytucji – także tych mało znanych – które od lat działają na rzecz kobiet w ciąży oraz tych, będących w trudnej sytuacji po urodzeniu dziecka.


W ramach dyskusji podczas debaty „Jestem za życiem = POMAGAM!” omawiano wiele inicjatyw, również tych oddolnych, które od lat skutecznie "wspierają życie" - m.in. Okna Życia, Domy Samotnej Matki, szkoła rodzenia, poradnia rodzinna, hospicjum perinatalne, warsztaty odpowiedzialnego rodzica, punkt pomocy rzeczowej oraz pomoc w zakresie psychologicznym, medycznym, prawniczym etc. Aby pomoc była skuteczna musi odbywać się wielopłaszczyznowo – decyzja rodziców „przeciw” życiu często ma podłoże nie tylko psychologiczne, ale również materialne.


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Polsce również podejmuje inicjatywy kompleksowego wsparcia rodzin w ramach programu "Za życiem". Jak czytamy we wstępie Uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 roku:


„Dostrzegając potrzebę pomocy rodzinom w Polsce oraz zapewnienia oczekiwanego wsparcia, w dniu 4 listopada 2016 r. została uchwalona, z inicjatywy Rady Ministrów, ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329). Ustawa ta była pierwszym elementem kompleksowych działań. Jej uchwalenie dało Radzie Ministrów możliwość przygotowania i wdrożenia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (…), dotyczącego w szczególności wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opieki, w tym paliatywnej, lub rehabilitacji dzieci, wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej, pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie”


Ewa Kowalewska, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i prezes Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International Polska - podkreśliła, że dawniej pomoc na rzecz kobiet oferował głównie Kościół, a brak było typowo instytucjonalnego wsparcia - oczekujące dziecka matki lub te świeżo po porodzie nie miały się za bardzo do kogo zwrócić w razie trudności.


Obecnie, zdaniem prezes Kowalewskiej, sytuacja kobiet zmieniła się na korzyść.


bottom of page