top of page
  • Zdjęcie autoraOSA

Dobre wyniki matur na Mazowszu

Tegoroczni abiturienci mogą być zadowoleni – egzamin dojrzałości zakończył się całkiem dobrymi wynikami. Jak podała CKE, maturę zdało 84,4 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 11,3 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Jak co roku wyższy poziom zdawalności odnotowano wśród absolwentów liceów (91,1%), niższy zaś wśród uczniów techników i szkół branżowych II stopnia (74,6%). Wyniki matur są ważne szczególnie dla młodych ludzi, zamierzających kontynuować naukę na poziomie uczelni wyższych, gdyż procentowe rezultaty są głównym kryterium podczas naboru na studia.Na Mazowszu do matury przystąpiło ponad 42 000 uczniów. 86,03 proc. zdało swoje egzaminy, 9,94 proc. może przystąpić do egzaminów poprawkowych, a 4,03 proc. nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu. Na tle całej Polski abiturienci z woj. mazowieckiego wypadli bardzo dobrze. Aż 96,6% maturzystów zdało egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (maturę ustną ukończyło pozytywnie ponad 99%), zaś 89,6% poradziło sobie z egzaminem z matematyki w wersji podstawowej. Wybitne wyniki odnotowano w zakresie języków obcych, np. języka angielskiego. 96,6% zdawalności wersji pisemnej i 98,7% wersji ustnej, to jeden z najwyższych wskaźników w Polsce.

Podczas tegorocznej rekrutacji (wyniki będą znane na uczelniach pod koniec lipca) największą popularnością cieszą się (trend niezmienny od lat): informatyka, psychologia, zarządzanie, kierunek lekarski, ekonomia, budownictwo, finanse i rachunkowość, filologia angielska i logistyka.

Comentarios


bottom of page