top of page

Dodatkowa opłata budzi sprzeciw

Od początku listopada 2022r. firma iTaxi dzierżawi zatokę postojową przed Dworcem Centralnym w Warszawie. Miesięczny koszt korzystania z tego terenu to 22 tysiące złotych. Korporacja pojawiała się tam już w poprzednich latach, ale wówczas za miesiąc dzierżawy płaciła więcej - ponad 96 tysięcy złotych miesięcznie. Mimo spadku kosztów działalności w tym zakresie, dopiero teraz pojawiła się dodatkowa opłata – 5 zł od każdego pasażera już na wstępie kursu.

Rzecznik przedsiębiorstwa Maciej Ziętara tłumaczy, że przy każdym kursie z postoju opłata jest taka sama, a pasażer jest o niej uprzedzany przed startem przejazdu.


- Regulacje prawa miejscowego określają brak stosowania opłaty dodatkowej w taksówkach osobowych, wykonujących przewozy na podstawie licencji udzielonych przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy – poinformował natomiast Witold Nowakowski, zastępca dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w warszawskim Urzędzie Miasta, przywołując załącznik uchwały Rady Miasta z 2011r.


Sprawę podjął już Miejski Rzecznik Konsumentów, który wystąpił do firmy iTaxi o zaniechanie pobierania opłaty za kursy z Dworca Centralnego oraz wyznaczył termin do ustosunkowania się do zarzutów dotyczących stosowania dodatkowej opłaty.


Miejskie instytucje pod wpływem skarg mieszkańców oraz przyjezdnych gości zamierzają wyegzekwować precyzyjne stosowanie przepisów i pilnować, by żadne dodatkowe opłaty nie były obligatoryjnie narzucane pasażerom warszawskich taksówek.

bottom of page