top of page

Dodatkowe wsparcie eko-inwestycji


Od 1 września 2022r. do 31 marca 2023r. mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o dodatkowe pieniądze w ramach dofinansowania wybranych inwestycji ekologicznych.


Kto może starać się o finansowe wsparcie? Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy. Składający wniosek powinien posiadać udokumentowane prawo do dysponowanie nieruchomością, a rozpoczęcie realizacji inwestycji nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.


W przypadku zadań związanych z usuwaniem azbestu dofinansowanie może wynieść nawet do 100%, zaś na przedsięwzięcia małej retencji dotacje wynoszą do 80% rzeczywistych kosztów inwestycji.


Wniosek o udzielenie można składać osobiście:


- w dowolnym Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy

- w kancelarii ogólnej Urzędu przy Al. Jerozolimskich 44

- w Biurze Ochrony Środowiska przy pl. Bankowym 2


bądź pocztą na adres:


Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Aleje Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa

Dodatkowe finansowanie inwestycji ekologicznych poszerza wsparcie uzyskiwane np. z rządowego programu małej retencji „Moja Woda”. Warto korzystać ze źródeł dofinansowania, by poprzez własne działania inwestycyjne dbać o naturę i czyste środowisko.

bottom of page