top of page

Dofinansowanie do budowy sieci szybkiego Internetu


Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie budowy sieci szybkiego Internetu. Program obejmie 63 obszary konkursowe.


Czym są tak zwane białe obszary NGA? To miejsca, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.


Jak czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - lista „białych obszarów NGA” została opracowana na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2015 roku i jest dostępna na stronie ministerstwa.


Od 4 września do 4 października będzie trwał nowy nabór wniosków na dofinansowanie budowy sieci szybkiego Internetu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mogli uzyskać na ten cel dofinansowanie o łącznej kwocie 1,5 mld zł.


Celem programu jest pozbycie się tak zwanych „białych plam”, a więc umożliwienie mieszkańcom tych obszarów korzystanie z Internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, co znacząco poprawi jakość ich życia oraz umożliwi rozwijanie nowych przedsięwzięć gospodarczych.

bottom of page