top of page

Dworzec Warszawa Włochy wpisany do Programu Inwestycji Dworcowych

Radni Klubu PiS w dzielnicy Włochy poinformowali, że remont dworca Warszawa Włochy

został wpisany do Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2024-2030. Wszystko za

sprawą petycji przygotowanej przez radnych, którą poparło kilkuset mieszkańców.

W dniu 14 października radni Klubu PiS w dzielnicy Włochy: Christian Młynarek, Adam Siek

oraz Łukasz Jarosz złożyli na ręce Andrzeja Bittela Sekretarza Stanu w Ministerstwie

Infrastruktury petycję oraz listy podpisów w sprawie kompleksowej modernizacji budynku

dworca PKP Warszawa Włochy wraz z jego otoczeniem – placem.


Działanie radnych wzbudziło duże zainteresowanie mieszkańców dzielnicy, ponieważ teren

dworca i jego otoczenia jest od wielu lat bardzo zaniedbany. Budynek dworca niszczeje, a na

perony stacji w okresach opadów nie da się przejść z uwagi na dominujące błoto.

W dniu 7 grudnia b.r. przekazano pozytywne wieści. Petycja w sprawie kompleksowej

modernizacji budynku dworca PKP Warszawa Włochy przyniosła efekt.


Jak wskazało PKP S.A.:


„Należy podkreślić, że wśród inwestycji dworcowych planowanych do realizacji przez PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2024-2030 został wskazany dworzec

kolejowy Warszawa Włochy”.


Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Infrastruktury, dworzec PKP Włochy został

włączony do Programu Inwestycji Dworcowych w perspektywie 2024-2030, jako obiekt

priorytetowy do realizacji.


Inwestycja wymaga jednak jeszcze wielkich nakładów pracy, w szczególności przygotowania

w postaci analizy stanu istniejącego, przeprowadzenia wizji lokalnych, czy nawet konsultacji

społecznych. Wpływ na postępy prac będzie miała również współpraca z warszawskim

ratuszem oraz urzędem dzielnicy, a niestety w ostatnich latach brakowało aktywnego

współdziałania Warszawy z PKP S.A.

bottom of page