top of page

Dziś Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, ustanowiony przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS). W tym momencie na liście UNESCO znajduje się aż 17 obiektów z Polski.
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków to święto z długą tradycją, którego celem jest przybliżenie kontekstu historycznego i kulturowego obiektów objętych ochroną konserwatorską, jak również budowanie tożsamości obecnych pokoleń na bazie szacunku do spuścizny minionych pokoleń. "Święto zabytków" jest celebrowane od 1983 roku.


Polska od lat uczestniczy się w budowie systemu ochrony światowego dziedzictwa na poziomie UNESCO. Obiektem z województwa mazowieckiego, który w 1980 roku został wpisany na listę jest Stare Miasto w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego wojska Hitlera zniszczyły ponad 80 procent architektury, którą po wojnie pieczołowicie odbudowywano. Z tej okazji 24-25 kwietnia w Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie odbędzie się Konferencja: „System ochrony zabytków w Polsce – dorobek, problemy, wyzwania”, organizowany przez PKM ICOMOS we współorganizacji z NID.


Do innych obiektów, które zostały objęte ochroną UNESCO należą m.in.: Stare Miasto w Krakowie, Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, manierystyczny zespół architektoniczny, i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej czy Drewniane cerkwie w polskim, i ukraińskim regionie Karpat.

bottom of page