top of page

Figura Matki Boskiej w Podkowie Leśnej wpisana do rejestru zabytków


Figura Matki Boskiej, znajdująca się na Skwerze ks. Bronisława Kolasińskiego, u zbiegu ulic Kwiatowej, Parkowej i Bluszczowej, została na mocy decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisana do rejestru zabytków.


Przydrożne kapliczki i figurki uosabiające postaci Rodziny z Nazaretu nieraz kryją ciekawą historię. Te symboliczne pomniki wiary są bardzo charakterystyczne dla krajobrazu Polski i stanowią często wyraz tzw. pobożności ludowej.


Figura Maryi wpisana do rejestru decyzją nr 45/2023 z dnia 9 maja 2023 r., upamiętnia wmurowanie 9 kwietnia 1925 r. w Podkowie Leśnej kamienia węgielnego pod przyszłe założenie miasta ogrodu. Kto wpadł na pomysł założenia takiej miejscowości? Jednym z pomysłodawców był polski przemysłowiec i fotografik Stanisław Wilhelm Lilpop, urodzony w 1863 roku w Warszawie, który odziedziczył po ojcu ogromny majątek o wartości 320 000 rubli srebrem oraz majątek ziemski Brwinów.


Po I wojnie światowej udało się zrealizować plan powołujący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Miasto-Ogród Podkowa Leśna”. Zanim przystąpiono do budowy w miejscu gdzie dziś znajduje się Skwer ks. Bronisława Kolasińskiego, wmurowano kamień węgielny, na którym postawiono figurę Matki Boskiej.


Autorką białej figury wykonanej z piaskowca suchedniowskiego była rzeźbiarka Aurelia Jaworska.

bottom of page