top of page

Grodzisk Mazowiecki na podium rankingu zamożności

W roku 2021 po raz kolejny w rankingu „Najbogatsze samorządy roku” przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” mazowiecka gmina Grodzisk Mazowiecki uplasowała się na drugim miejscu w Polsce. Wyprzedza ją tylko gm. Polkowice na Dolnym Śląsku.

Zamożność gminy liczona per capita (na głowę mieszkańca) wyniosła w ubiegłym roku aż 6511,68 zł. Z jednej strony dochody gminy zwiększają wpływy podatkowe od prężnie rozwijających się firm przemysłowych, z drugiej zaś ogólny wzrost zamożności mieszkańców, zatrudnionych w sektorze usług.


Dumy z pozycji miasta nie kryje burmistrz Grzegorz Benedykciński:


- Stabilizacja dochodów budżetowych to owoc wieloletniej pracy. Gdy w 1994 roku zostałem wybrany burmistrzem, większość czasu poświęcałem przygotowywaniu stref przemysłowych oraz sprowadzaniu firm. To był sens moich działań.


- Postawiliśmy na inwestorów z branż produkcyjnej oraz transportowej, gdyż one są najbardziej odporne na kryzysy. Rozwojowi przemysłu towarzyszyły inwestycje adresowane bezpośrednio do mieszkańców – w infrastrukturę oraz rozwój bazy kulturalnej, rekreacyjnej i oświatowej – tłumaczy włodarz gminy, która jeszcze dekadę temu plasowała się we wspomnianym rankingu na 18 miejscu.


Grodzisk Mazowiecki wyróżnia się na Mazowszu bogactwem ofert kulturalnych: liczne urokliwe zabytki, 17 świetlic kultury, kluby aktywności seniorów, częste koncerty, turnieje, festiwale muzyczne czy rozgrywki sportowe – to społeczny kapitał gminy, który towarzyszy potężnym inwestycjom i powstawaniu nowych miejsc pracy. Bezrobocie w gminie jest niższe niż w skali kraju i oscyluje wokół 3-4%.


Dużym wsparciem dla Grodziska są także rządowe inwestycje z programu Polski Ład. W pierwszej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych gmina uzyskała blisko 5 milionów zł na przebudowę mostów w ciągu ul. 3 Maja i ul. Granicznej, budowę mostu w ciągu ul. Mostowej w Grodzisku Mazowieckim i przepustu w ciągu ul. Cichociemnych w Książenicach.

bottom of page