top of page

III Zjazd Rodzin "Zawołanych po Imieniu" na Mazowszu2 i 3 września 2022r. w Łochowie (pow. węgrowski na Mazowszu) odbywa się III Zjazd Rodzin „Zawołanych po imieniu”. Ów program, realizowany przez Instytut Pileckiego, został zainicjowany w 2019r. przez ówczesną wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Poświęcony jest Polakom, którzy w czasie niemieckiej okupacji za pomoc skazanym na zagładę Żydom stracili życie. Dotychczas Instytut Pileckiego zorganizował 27 wydarzeń upamiętniających naszych rodaków, którzy z pełnym poświęceniem i ofiarą w postaci swojego życia, ratowali obywateli polskich narodowości żydowskiej.


Jaki cel przyświeca organizatorom Zjazdów Rodzin? Jakie mają znaczenie dla rodzin cichych bohaterów z czasów wojennej pożogi?


Kierownik Działu ds. "Zawołanych po Imieniu" Instytutu Pileckiego dr Anna Stróż-Pawłowska odpowiada, że „dają im okazję, by wreszcie otwarcie opowiadać o rodzinnej historii i cierpieniu, które je dotknęło. Wreszcie, po latach obojętności i niezrozumienia, członkowie rodzin „Zawołanych po imieniu” mają szansę podzielić się publicznie swoim doświadczeniem, na dodatek w gronie osób, które je doskonale rozumieją, ponieważ same dzielą podobny los”.


W tegorocznej edycji uczestniczy ponad 90 osób: od naocznych świadków po dziewięćdziesiątym roku życia do najmłodszych, którzy przyszli na świat w ostatnich latach, już w wolnej Polsce, której obowiązkiem jest kultywować pamięć o heroizmie wielu Polaków w trakcie II wojny światowej.


W tym roku z uwagi na obecność przedstawicieli różnych pokoleń rodzin „Zawołanych po imieniu” organizatorzy zaplanowali m.in. cykl warsztatów poświęconych tworzeniu rodzinnego archiwum pamięci, dostępności źródeł, przekazom rodzinnym czy obecności „Zawołanych po imieniu” w narracji medialnej.

bottom of page