top of page

Inauguracja roku szkolnego w warszawskich szkołach muzycznych


Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński pojawił się na inauguracji roku szkolnego w dwóch warszawskich szkołach muzycznych - Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki oraz Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego. Szef resortu kultury życzył uczniom, by mieli odwagę realizować marzenia i szukali w swoim życiu autorytetów.


Jak wygląda struktura szkolnictwa muzycznego w Polsce? W skrócie - składają się na nią szkoły publiczne, podlegające Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) lub Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST), oraz szkoły niepubliczne – prywatne, posiadające (lub nie) uprawnienia szkół publicznych.


W szkołach artystycznych, podobnie jak w każdej innej szkole, bardzo istotną rolę spełnia nauczyciel, który dla młodego artysty staje się kimś w rodzaju „mistrza”. O tym, jak istotny jest wpływ pedagoga prowadzącego na karierę ucznia mówił podczas inauguracji szef resortu kultury:


„Relacja uczeń-mistrz zaczyna się właśnie w takich szkołach muzycznych. Z roku na rok, mimo dużych wymagań, potwierdza się niezwykle wysoki poziom polskiego szkolnictwa artystycznego. W tym roku w szkolnictwie artystycznym wprowadzamy 3 nowe specjalizacje: kompozycję, muzykologię i dyrygenturę. To zmiany pokazują, że dążymy do tego, by osiągać jak najwyższe standardy”.


Minister wspomniał również o nakładach finansowych i modernizacjach poczynionych w ostatnich latach na rzecz szkół artystycznych - w przeciągu ostatnich 8 lat zainwestowano niemal 2 mld zł w szkolnictwo artystyczne.


Na uwagę zasługuje zwłaszcza ogromny projekt termomodernizacyjny, który zakresem obejmuje 139 szkół artystycznych (187 budynków) w całym kraju, w tym 121 szkół muzycznych, 10 szkół plastycznych, 1 szkołę baletową, 1 zespół szkól artystycznych, 6 burs, co stanowi ok. 60% placówek szkolnictwa artystycznego podległych MKiDN. Celem programu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków instytucji kultury, szkół artystycznych i uczelni.

Comments


bottom of page