top of page

Józef Haller – Honorowy Obywatel Warszawy

23 kwietnia 1919r, 104 lata temu, generał Józef Haller otrzymał od Rady Warszawy tytuł Honorowego Obywatela stołecznego miasta. Wielki polski patriota, świetny żołnierz, zaangażowany w sprawę niepodległości polityk oraz aktywny społecznik zasłużył na to wyróżnienie jak mało kto.
W trakcie I wojny światowej Józef Haller dowodził z wielkim poświęceniem II Brygadą Legionów Polskich, zaś po kryzysie przysięgowym przejściowo komendant całej polskiej formacji. W 1918r. zabrał się do energicznego tworzenia Błękitnej Armii (nazwa od koloru mundurów) we Francji, z którą w 1919r. powrócił do odrodzonej Ojczyzny. Wybitny dowód męstwa i zmysłu wojskowego wykazał podczas wojny polsko-bolszewickiej, zaś jego odezwy do polskiego Narodu przyczyniły się do sukcesu oddolnie budowanej Armii Ochotniczej. W 1921r. został uhonorowany Orderem Orła Białego.


W trakcie dwudziestolecia międzywojennego zaangażował się w politykę w ramach obozu Narodowej Demokracji. Aktywnie budował polskie harcerstwo, wspierał również działalność społeczną środowisk akademickiej młodzieży. W trakcie II wojny światowej w emigracyjnym rządzie Władysława Sikorskiego pełnił funkcję ministra oświaty.


23 kwietnia 2023r. warszawiacy nie zapomnieli o ważnej i chlubnej rocznicy, choć władze miasta nie ułatwiały organizacji uroczystości. O 10.00 w kościele Matki Bożej Loretańskiej na Pradze odbyła się msza święta, następnie zaś uczestnicy obchodów przeszli na skwer Józefa Hallera pod głaz z tablicą poświęconą bohaterowi. Uroczystości uświetniła kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz wojskowa orkiestra, grająca podniosłe utwory patriotyczne.


Godzinną uroczystość prowadził historyk wojskowości dr Adam Buława. Odśpiewano hymn narodowy, pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego, złożono wieńce. Głos zabrali, oprócz byłego dyrektora Muzeum Wojska Polskiego dr. Buławy, również szef gabinetu politycznego wicepremiera Mariusza Błaszczaka Łukasz Kudlicki (szef MON objął wydarzenie patronatem), w imieniu wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej Paweł Skupiński, działacz Stow. Rodzin Katyń 2010r. oraz były poseł Andrzej Melak oraz jako przedstawiciel FM PiS Oskar Szafarowicz.


W trakcie okolicznościowych przemówień podkreślano zasługi gen. Hallera, wartości umiłowania Ojczyzny oraz obrony cywilizacji chrześcijańskiej, którymi się kierował oraz zadanie, które stoi przed kolejnymi pokoleniami – przyjmowanie patriotycznej postawy takich bohaterów jako moralnego drogowskazu w codziennym życiu. Wyrażono również nadzieję, że jeszcze w tym roku zapadnie decyzja o budowie pomnika, na jaki bez wątpienia zasłużył Honorowy Obywatel Warszawy gen. Józef Haller.

bottom of page