top of page
  • OK

Jest decyzja rady w sprawie inwestycji na terenach fabryki Perun

Na dzisiejszej sesji Rada Warszawy podjęła uchwałę o w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Grochowskiej 301/305 oraz 307 i Stanisława Augusta 40, 40a, 40b w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Oznacza to zielone światło dla inwestycji na terenach dawnej fabryki Perun na Kamionku.

Zabytkowy warszawski Perun

Fabryka Perun to zabytek poprzemysłowej architektury z początku XX wieku, położony przy ulicy Grochowskiej 301/305 na warszawskiej Pradze. Zakład produkujący sprzęt spawalniczy, który rozwijał się od 1913 roku, wytwarzał zarówno spawalnice wirujące, armaturę do użytkowania gazów technicznych, jak i imponujące 700-tonowe konstrukcje spawane dla budownictwa.

Dziś, po ponad wieku działalności, zakład Perun, który zakończył działalność na początku XXI wieku, ma szansę na nowe życie dzięki inwestycji Grochowska 301/305 sp. z o.o. sp.k., która zamierza przekształcić teren fabryki w wielofunkcyjny obiekt mieszkalno-usługowy.


Wizja przyszłości na terenie Fabryki Perun

Aktualny inwestor przedstawił plany stworzenia na terenie dawnej fabryki wielofunkcyjnego obiektu, w którym obok mieszkań znajdą się lokale gastronomiczne, usługowe i handlowe. Dotychczas prawie niewidoczne od strony ulicy Grochowskiej hale fabryczne z czerwonej cegły mają zostać wyeksponowane, jeśli projekt zostanie zrealizowany.

Obecne korekty to rezultat uwag zgłoszonych przez część mieszkańców i opinii, jaką projekt uzyskał podczas poprzedniej komisji ładu przestrzennego Rady Warszawy. Najważniejsza zmiana to redukcja intensywności zabudowy w Perunie o około 20% w porównaniu z pierwszą koncepcją z przed trzech lat.

Obecnie, nowe budynki projektowane na terenie Peruna zostały obniżone o jedno piętro, co pozwoli na zachowanie 268 miejsc parkingowych. Maksymalna wysokość wynosi teraz 20 metrów, co jest zgodne z założeniami obowiązującego planu miejscowego dla zabudowy od ul. Grochowskiej.

Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek wyraziła pozytywne stanowisko wobec najnowszego kształtu projektu Fabryki Perun. Projekt jest też zgodny z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a ostateczną decyzję w sprawie zgody na realizację wyda Rada Warszawy.

Świeże spojrzenie na historię: Rewitalizacja zabytkowych hal Peruna

Hale o powierzchni 1,2 tys. m2, objęte ochroną konserwatorską, zostaną zrewitalizowane z zachowaniem elementów o walorach historycznych, takich jak waga samochodowa, suwnice czy nawierzchnia z sześciokątnych płyt betonowych, tzw. trylinki. W zabytkowych halach znajdą się lokale usługowe o łącznej powierzchni około 1,2 tys. m2.

„Fabryka Perun wpisuje się w miejską koncepcję przywracania do życia terenów poprzemysłowych" – mówi Maciej Wandzel, współinwestor Fabryki Perun.Zieleni i przestrzeni publicznej: plany zagospodarowania terenu

Projekt rewitalizacji Peruna obejmuje również zagospodarowanie zieleni, które ma stworzyć oś widokową, łączącą Grochowską z Błoniami Elekcyjnymi, znanymi z wolnych elekcji polskich królów. Planowane są trzy zróżnicowane strefy - miejska, otwarta z łąką kwietną lub trawnikiem, oraz plac zabaw.

Publiczny skwer położony po zachodniej stronie inwestycji, pomiędzy ulicami Grochowską i Stanisława Augusta, stanie się miejscem, z którego doskonale będzie widać zabytkowe hale. Skwer jest wspólnym projektem pracowni WWAA i Kwiatozbiory.

„Nasz pomysł na to miejsce zakłada stworzenie trzech zróżnicowanych stref." – wyjaśnia Mateusz Świętorzecki.

Inwestycja w Fabrykę Perun to przykład szacunku dla przemysłowej przeszłości Warszawy, połączonego z przemyślaną, zrównoważoną wizją jej przyszłości. Ostateczna decyzja w sprawie realizacji projektu zostanie podjęta przez Radę Warszawy, a wniosek został złożony na mocy specustawy z 5 lipca.Mieszkańcy Kamionka krytycznie o inwestycji

Na sesji rady miasta, mieszkańcy Kamionka, którzy licznie stawili się na sesji, poddali projekt krytyce. Wskazali, że Praga jest najbardziej zagęszczoną dzielnica Warszawy. Podnosili, że inwestycja zaburza architektoniczny i historyczny układ urbanistyczny Kamionka, a także jest niezgodna z przepisami prawa. Mieszkańcy obawiają się nowej inwestycji oraz zwiększenia intensywności zabudowy sąsiedniej okolicy.

W dyskusji radny Marek Szolc z lewicy wskazał, że miasto kieruje się zyskami deweloperów, a nie mieszkańców. Z kolei z grona radnych PiS z głosem krytycznym wystąpił radny Piotr Szyszko, który zwrócił uwagę na mniejszą intensywność zabudowy obiektów sąsiednich.


bottom of page