top of page

Kilkadziesiąt milionów na autobusy dla samorządów na Mazowszu

Do piątku 4 listopada samorządy na Mazowszu mogą składać wnioski o środki z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Rzecznik wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz poinformowała, że naszemu województwu przyznano na rok 2023 aż 67 mln zł.

- W tym roku dopłaty umożliwiły funkcjonowanie ponad 800 linii komunikacyjnych o długości 25 tys. km. Wnioski mogą być składane przez gminy, powiaty, związki powiatów, związki powiatowo-gminne, a także samorząd województwa mazowieckiego – stwierdziła rzecznik urzędu, podkreślając sukcesy tegorocznej edycji rządowego wsparcia.


W rozmowie z lokalnym radiem RDC starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski zadeklarował, iż również Ziemia Przasnyska zamierza czerpać z rządowych środków:


- Jako starostwo powiatowe również złożymy wniosek o dofinansowanie dla przewozów lokalnych w ramach naszego powiatu. Część z tych przewozów bardzo się sprawdza, są potrzebne. Oczywiście na bieżąco analizujemy, które są mniej popularne. Na te, które dotychczas mieliśmy, chcemy utrzymać i będziemy o to wnioskować.


W ramach naboru wniosków na 2022 r. dopłatą objęto około 4901 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty z Funduszu wynosi przeszło 543 mln zł.


Kryteria, które są brane pod uwagę przy ocenie wniosków w programie, to m.in. gęstość zaludnienia, wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca czy długość linii komunikacyjnych.

bottom of page